Staff yr Ysgol

Cartref > Y Creuddyn > Y Teulu > Staff yr Ysgol

Grwp o blant wrth arwydd yr ysgol gyda'r adeilad yn yr cefndir

Uwch Dîm Arwain

Pennaeth Mewn Gofal:
Ms GWENNO M. DAVIES

Dirprwy Bennaeth Dros Dro:
Mrs EURGAIN CARTWRIGHT
Mr ARWEL ROBERTS

Rheolwr Busnes:
Mrs BETHAN OLIVER-JONES

 

Pennaeth Cynorthwyol Dros Dro:
Ms LISA ROBERTS
 

Uwch Tim Estynedig:
Mrs SIONED JAMES-BEVAN
Dr GARETH EVANS

Athrawon

Pennaeth Celf - Mrs GWENNO H. ALLSUP
Pennaeth Saesneg  - Mrs HANNAH L. BEVERLEY
Cymraeg - Mrs EURGAIN CARTWRIGHT
Pennaeth Gwyddoniaeth -  Mr DAFYDD CHARLES
Saesneg - Ms BETHAN A. DAVIES
Pennaeth Technoleg - Mr DYLAN DAVIES
Pennaeth Cerdd - Mrs ELIN A. DAVIES
Drama - Ms GWENNO M. DAVIES
Celf, Technoleg a Daearyddiaeth -  Mr LLYR DAVIES
Addysg Gorfforol - Ms LLIO EMYR
Pennaeth Mathemateg - Dr GARETH EVANS
Cynhwysiad - Mr GETHIN FRANCIS
Arweinydd Pwnc Technoleg -  Mrs ERYL GRIFFITHS
Pennaeth Bioleg - Mrs RACHEL GRIFFITH
Gwyddoniaeth - Ms TRACY HOWES
Pennaeth Astudiaethau Busnes - Mrs HANNAH P. HUGHES
Pennaeth Cymraeg - Mrs SIONED JAMES-BEVAN
Aml Bwnc - Ms SARA JAMES
Arweinydd Pwnc Technoleg - Mr GERAINT Ll. JONES
Saesneg a Ffrangeg - Mrs WENDY J. KIRKBY
Ieithoedd - Mrs CHARLOTTE LeCOMTE
Gwyddoniaeth a Mathemateg -  CARA FRANCIS

Addysg Gorfforol - Mrs CERI OWEN
Pennaeth Technoleg Ddigidol - Mr GWYNDAF LLOYD OWEN
Pennaeth Hanes - Mrs JANICE OWEN
Ffrangeg - Mrs ANTHEA PAYNE JONES
Pennaeth Addysg Grefyddol - Mrs EIRIAN PIERCE
Gwyddoniaeth a Mathemateg - Mr IFAN PRYTHERCH
Pennaeth Drama - Mrs SIONED ROBERTS
Cymraeg - Mr ARWEL ROBERTS
Cymraeg - Ms LISA ROBERTS
Aml Bwnc - Mr GAVIN SAYNOR
Mathemateg - Mrs ELIN SIÔN
Aml Bwnc - Mr GARETH SPIERS
Hanes - Mrs SARA THOMAS
Cemeg - Mr IWAN THOMAS
Saesneg - Ms RHIANNON VATERLAWS
Pennaeth Daearyddiaeth - Mr CARWYN M. WILLIAMS
Pennaeth Cemeg - Mr DYLAN WILLIAMS
Pennaeth Addysg Gorfforol - Mr EIFION WILLIAMS
Bwyd a Maeth Technoleg - Ms ELLIW WILLIAMS
Pennaeth Ieithoedd Rhyngwladol - Ms GWENNAN H. WILLIAMS
Mathemateg - Mr TOM WILLIAMS
Cymraeg a Throchi - SIWAN DAVIES

Cydlynwyr

Addysg a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb - Mrs CERI OWEN
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad - Mrs CHARLOTTE M. LeCOMTE
Bagloriaeth Cyfnod Allweddol 4 - Mrs GWENNAN WILLIAMS
Cyswllt Cynradd - Ms LLIO EMYR

Llythrennedd, Cymhwysedd Digidol a'r Cynllun Trochi Ieithyddol -  Ms LISA ROBERTS
Mwy Galluog a Thalentog - Mrs SARA THOMAS
Rhifedd - Dr GARETH EVANS
Llais y Dysgwr - Mrs SIONED JAMES BEVAN
Bagloriaeth Cyfnod Allweddol 4 -  Mr ARWEL ROBERTS

Arweinwyr Cynnydd

Blynyddoedd 12 a 13 - Mrs CERI OWEN
Blynyddoedd 10 ag 11 -  Mrs SARA THOMAS
Blynyddoedd 8 a 9 - Mrs ANTHEA PAYNE JONES
Blwyddyn 7 - Ms LLIO EMYR

Staff Cefnogi

Swyddog Bugeiliol a Chyflenwr Dosbarth - Mrs ANN ANDERSON
Technegydd Technoleg ac Adnoddau - Mrs KAREN DOROSHENKO-NUTTALL
Swyddog Data - Mrs KIRA CONNELL
Swyddog Bugeiliol a Chyflenwr Dosbarth - Mrs ELERI DENNIS
Derbynnydd - Mrs ANGHARAD LEES
Swyddog Presenoldeb - Ms SARAH MULLOCK
Swyddog Bugeiliol a Chyflenwr Dosbarth - Mr JONATHAN HUGHES
Uwch Swyddog Bugeiliol a Chyflenwr Dosbarth - Mr OSIAN PENNANT HUGHES
Technegydd Gwyddoniaeth - Dr DOMINIC JONES
Cymhorthydd Bugeiliol Cefnogol - Mrs SIONED LEWIS
Cymhorthydd Dosbarth - Mrs DONNA MONTGOMERY
Swyddog Arholiadau a Chymhorthydd Gweinyddol - Ms MEGAN MOLE

Derbynnydd - Mrs LLINOS OWEN
Swyddog Bugeiliol a Chyflenwr Dosbarth - Mrs NIA PARKIN
Gofalwr - Mr MICHAEL PARSLEY
Swyddog Cyllid - Mr ALUN WYN PIERCE
Rheolwr Busnes Clwstwr Cynradd - Mrs SARA PIERCE-JONES
Cymhorthydd y Pennaeth - Ms SOPHIE PRICE
Cyfieithydd - Mrs SIAN OWEN
Technegydd Technoleg - Mr MEIRION WILLIAMS
Cymhorthydd Dosbarth - Mrs HELEN TAYLOR
Cymhorthydd Dosbarth - Mrs NIA WYN JONES

Dawn Dysg Daioni