Gofal Bugeiliol

Cartref > Daioni > Gofal Bugeiliol

Gofal Bugeiliol

Mae gofal bugeiliol yn bwysig iawn i ni yn Ysgol Y Creuddyn. Rydym yn gofalu am les y digyblion, arolygu eu hymddygiad a'u cynnydd cyffredinol a rhoi arweiniad iddynt ar gyfer dewis gyrfa. Mae gan bob dosbarth cofrestru ei diwtor ei hun a cheir Pennaeth Blwyddyn ym mhob blwyddyn ddysgu er mwyn ymdrin ag anghenion disgyblion a rhieni. Trwy gysylltu'n agos â'r athrawon dosbarth mae modd cadw golwg agos ar anghenion a lles pob disgybl. Cysylltir â rhieni yn uniongyrchol os oes problemau'n codi.

Arweinwyr Cynnydd

  • Blynyddoedd 12 a 13  - Mrs CERI OWEN
  • Blynyddoedd 10 ag 11  - Mrs SARA THOMAS
  • Blynyddoedd 8 a 9  - Mrs ANTHEA PAYNE JONES
  • Blwyddyn 7  - Ms LLIO EMYR

Dawn Dysg Daioni