Llwyddiannau

Cartref > Dawn > Llwyddiannau

2023 - 2024

Elliw Newsham, Rhodd Friswell, Steffan Roberts, Rhiannon Hughes, Elin Huws, Elin Mon Williams, Miriam Alun, Tesni Emmanuel

2022 - 2023

Macsen Rhys Williams, Morgan Davies, Elen Brennan, Llio Williams, Catrin Richardson, Beca Llwyd Roberts, Elen Thomas

2021 - 2022

Noa Williams, Ellie Robertson, Reuben Ryder, Lwsi Williams, Beth Roberts, Ifan Gruff Jones, Elen James

2019 - 2020

Fforwm Iaith a Throchi: Lowri Green, Elliw Williams.
Fforwm Marchnata a Chyfathrebu: Iwan Hughes, Elis Glyn Parry.
Fforwm Gwirfoddoli ac Elusennau: Hannah Williams, Ffion Lane.
Fforwm Ysgol Iach a Gweithgareddau: Bethan Davies, Mollie Sterricker-Ellis.

2018 - 2019

Dim prif ddisgyblion.

2017 - 2018

Lois Green (Abergele)

2016 - 2017

Elenya Havard-Griffiths (Deganwy), Ciaran Eynon (Llandrillo yn Rhos)

2015 - 2016

Ffion Elen Williams (Bae Penrhyn), Harri Evans (Hen Golwyn)

2014 - 2015

Siriol Roberts (Llandudno), Osian Morgan (Bae Penrhyn)

2013 - 2014

Kate Moorcroft (Llangernyw), Owen Williams (Bae Penrhyn)

2012 - 2013

Miriam Dafydd (Conwy), Ieuan Jones (Llandrillo yn Rhos)

2011 - 2012

Bethan Pritchard (Llandrillo yn Rhos), Thomas Royles (Llanddulas)

2010 - 2011

Aled Evans (Tyn y Groes), Emily Fletcher (Abergele)

2009 - 2010

Llio Morris (Deganwy) ac Anna Pardanjac (Llandrillo yn Rhos);
Ioan Charlton (Eglwysbach) a George Roberts (Hen Golwyn)

2008 - 2009

Bethan Evans (Abergele), Kristian Houlston (Hen Golwyn)

2007 - 2008

Sioned Hughes (Hen Golwyn), Ricky Jones (Cyffordd Llandudno)

2006 - 2007

Tom Hughes (Llandudno), Lowri Pierce (Cyffordd Llandudno) 

2005 - 2006

Bethan Evans (Llandudno), Tom Dennis (Mochdre).

2004 - 2005

Elen Parry (Bae Colwyn), Huw Waters (Abergele).

2003 - 2004

Dafydd Elgan Davies (Llansannan), Elinor Jones (Llandrillo yn Rhos)

2002 - 2003

Leah Williams (Penmaenmawr), Sam Lewis Jones (Hen Golwyn)

2001 - 2002

Jane Cato (Abergele), Alwyn Roberts (Abergele)

2000 - 2001

Bobby Jones (Moelfre), Gwenno Mair Davies (Llansannan)

1999 - 2000

Helen Roberts (Betws yn Rhos), Anwen Owen (Llansannan)

1998 - 1999

Rhun Griffith (Conwy), Sian Cossey (Hen Golwyn)

1997 - 1998

Gwyn Jones (Abergele), Delyth Thomas (Betws yn Rhos)

1996 - 1997

Lowri Wyn Owen (Betws yn Rhos), Trystan Lewis (Deganwy)

1995 - 1996

Darren Booth Taylor (Bae Colwyn), Ynyr Hughes Roberts (Bae Colwyn)

1994 - 1995

Iona Edwards (Henryd), Sian Lloyd Davies (Bae Penrhyn)

1993 - 1994

Idris Eckley (Abergele), Gareth Owen (Llandudno)

1992 - 1993

Eryl Lloyd (Bae Colwyn), Nia Parry (Llandrillo yn Rhos)

1991 - 1992

Rhodri Lewis (Deganwy), Glain Hughes (Cyffordd Llandudno)

1990 - 1991

Catherine Roberts (Talybont), Nia Roberts, (Abergele).

1989 - 1990

Nia Wyn Jones (Bae Colwyn), Rheinallt Griffith, (Abergele)

1988 - 1989

Mandy Lloyd (Bae Colwyn), Eldon Thomas (Glanwydden)

1987 - 1988

Dafydd Rhys (Hen Golwyn), Samantha Craven (Cyffordd)

1987 - 1988

David Roberts (Craig y Don), Nia Roberts (Llandrillo)

2023

Ffion Haf Jones

2022

Ryan Cowdell

2021

Liam Williams

2020

Isabelle Duffy

2019

Cai Richard Edwards

2018

Kiera Rodgers

2017

Angeline Eastwood Povey

2023

Macsen Rhys Williams, Morgan Davies

2022

Beth Roberts

2021

Non Elis

2020    

Elis Glyn Parry

2019

Tomos Ifan Morris Jones

2018

Gethin Mullock-Jones

2017

Rhydian Morgan

2016

Osian Elis

2015

Erin Williams

2014

Elain Elis

2013

Naiomi Morus

2012

Eilir Gwyn

2011

Alaw Rossington

2010

Llio Wyn Morris

2009

Anna Sofija Pardanjac

2008

Elgan Llyr Thomas

2007

Lowri Wyn Pierce

2006

Hannah Elin Rowlands

2005

Sioned Hughes

2004

Sioned Gwen Davies

2003

Sioned Mair Booth-Taylor

2002

Arwel Lloyd Owen

2001

Nia Haf Jones

2000

Ceri Elen Morris

1999

Elen Parry

2023

Bobi Jones

2022

Lwsi Williams

2021    

Celyn Jones-Hughes

2020

Hannah Williams

2019

Tomos Glyn Parry

2018

Cerys Vick

2017

Ciaran Eynon

2016

Kallum Weyman

2015

Sara Davies

2014

Siriol Roberts

2013

Ieuan Jones

2012

Nia Williams

2011

Rebecca Twitchett

2010

Morgan Gwyn Harries

2009

Robert Nathan Griffiths

2008

Robert Ellis Jones

2007

Jack Palmieri

2006

Philip Ross-Downie

2005

Gwion Williams

2004

James Daniel Lusted

2003

Richard Mark Boyce

2002

Alwyn Lewis Roberts

2001

Gwenno Mair Davies

2000

Dylan Rhys Jones

1999

William Arrowsmith

1998

Owain Gethin Davies

1997

Karen Payne

1996

Siôn Elgan Morris

1995

Iona Edwards

1994

Glyn Richards

1993

Hannah Wyn Williams

1992

Rhodri Lewis

1991

Ilid Llwyd-Jones

1990

Ffion Miles

2022

Beca Llwyd Roberts

Dawn Dysg Daioni