Llywodraethwyr

Cartref > Y Creuddyn > Y Teulu > Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg Conwy:

 • Cyngh. Chris Cater
 • Cyngh. Gareth R. Jones (Is-Gadeirydd)
 • Mrs Caryl Mai Williams
 • Miss Lowri Kneale
 • Mr Stephen Hughes

Cynrychiolwyr y Rhieni:

 • Mrs Elan M Roberts (Cadeirydd)
 • Mrs Karen Parri
 • Mrs Nicola Dixon
 • Miss Catrin Parry
 • Mrs Angharad Sherrington
 • Mr Mark Richardson

Aelodau Cyfetholedig Cymunedol:

 • Mrs Delyth Wotherspoon (Cyswllt Diogelu)
 • Mr Ian Brown
 • Mrs Sian Williams

Cynrychiolwyr Athrawon:

 • Mr Carwyn Meurig Williams
 • Mrs Wendy Kirkby

Cynrychiolwyr Staff Ategol:

 • Mr Osian Pennant Hughes

Pennaeth Mewn Gofal:

 • Miss Gwenno Mair Davies

Clerc:

 • Miss Sophie Price

Dawn Dysg Daioni