Cyngor Ysgol

Cartref > Y Creuddyn > Y Teulu > Cyngor Ysgol

Sefydlwyd Cyngor Ysgol Y Creuddyn yn 2001. Bydd un cynrychiolydd o bob dosbarth yn cael ei ethol ar ddechrau'r flwyddyn ac yn yna'n mynychu cyfarfod bob mis.

Nodau:

Rhoi cyfle i ddisgyblion gyfrannu syniadau a mynegi barn am fywyd a datblygiadau o fewn Ysgol y Creuddyn. Cyfrannu at addysg bersonol a chymdeithasol y disgyblion yn arbennig o ran dinasyddiaeth.

Cyngor Ysgol 2023-2024

I'w gadarnhau....

Dawn Dysg Daioni