Dyddiadau Allweddol

Cartref > Y Creuddyn > Dyddiadau Allweddol

Tymor yr Hydref

Diwrnod Hyfforddiant i Staff (ysgol ar gau i ddysgwyr) - 01/09/2023, 04/09/2023
Dechrau’r tymor (dysgwyr) - 05/09/2023
Noson rhannu gwybodaeth blynyddoedd 12 a 13 - 12/09/2023  
Noson rhannu gwybodaeth blynyddoedd 10 ag 11 - 19/09/2023
Noson agored blwyddyn 6 - 27/09/2023
Noson anwytho blwyddyn 7 - 03/10/2023
Noson rieni blwyddyn 9 (pynciau craidd) - 24/10/2023
Gwyliau hanner tymor - 30/10/2023 - 03/11/2023
Diwrnod Hyfforddiant i Staff (ysgol ar gau i ddysgwyr) - 08/12/2023   
Noson rieni blwyddyn 8 - 12/12/2023
Gwyliau’r Nadolig - 25/12/2023 – 05/01/2024

Tymor y Gwanwyn

Diwrnod Hyfforddiant i Staff (ysgol ar gau i ddysgwyr) - 08/01/2024
Dechrau’r tymor (dysgwyr) - 09/01/2024
Noson rieni blwyddyn 11 - 16/01/2024
Noson agored chweched dosbarth - 31/01/2024
Noson rieni blynyddoedd 12 a 13 - 06/02/2024
Gwyliau hanner tymor - 12/02/2024 - 16/02/2024
Noson dewisiadau TGAU blwyddyn 9 - 27/02/2024
Noson rieni blwyddyn 7 - 12/03/2024
Diwrnod Hyfforddiant i Staff (ysgol ar gau i ddysgwyr) - 22/03/2024
Gwyliau’r Pasg - 25/03/2024 - 05/04/2024

Tymor yr Haf

Dechrau’r tymor (dysgwyr) - 08/04/2024
Diwrnod Gŵyl Fai (ysgol ar gau) - 06/05/2024
Noson rieni blwyddyn 10 - 07/05/2024
Gwyliau hanner tymor - 27/05/2024 - 31/05/2024
Noson rannu gwybodaeth blwyddyn 6 - 02/07/2024
Noson rieni trochi - 09/07/2024
Diwrnod Hyfforddiant i Staff (ysgol ar gau i ddysgwyr) - 12/07/2024
Gwyliau’r haf  o 22/07/2024

Dawn Dysg Daioni