Safeguarding

Home > Daioni > Safeguarding

Mrs Eurgain Cartwright - Temporary Deputy Headteacher and Child Welfare Officer

Mrs Eurgain Cartwright
Temporary Deputy Headteacher and Child Welfare Officer

Mr Osian Hughes - Child Care and Welfare

Mr Osian Hughes
Child Care and Welfare

Ms Gwenno Davies - Acting Headteacher

Ms Gwenno Davies
Acting Headteacher

The safety and welfare of learners is very important at Ysgol y Creuddyn.

The school has a Safeguarding Team, shown above. If you have any worries concerning your own safety and welfare or any other child, then it is important that you let us know. You can do this by either speaking directly to one of the staff or by telephoning the school (01492 544 344).

A copy of the school’s Safeguarding Policy may be found on the school website or you can obtain a hard copy from the school office (swyddfa@creuddyn.conwy.sch.uk or 01492 544 344).

Mobile Phones

Welsh only....

Nid yw’r ysgol yn caniatáu i ddysgwyr fod ym meddiant ffôn symudol tra ar dir yr ysgol.

Petai rhiant yn credu ei bod yn angenrheidiol fod eu plentyn yn gallu cael mynediad ar ffôn symudol, yna gallant ddod â’u ffôn i’r ysgol ac yna ei roi i mewn i’r swyddfa am y dydd.

Os yw dysgwr yn cael ei ddal gyda ffôn symudol yn ystod oriau ysgol, dilynir y drefn ganlynol.

  • Cymryd y ffôn oddi ar y disgybl a’i gadw hyd ddiwedd y diwrnod hwnnw. Cysylltir gyda’r rhiant/gwarcheidwad i hysbysu o’r ffaith ac i ofyn iddynt i gasglu’r ffôn. 

  • Os oes amheuaeth resymol bod y ffôn wedi ei ddefnyddio mewn modd amhriodol yn yr ysgol (e.e. tynnu lluniau o fewn gwersi, ffilmio digwyddiadau yn yr ysgol ac ati) yna archwilir y ffôn ym mhresenoldeb y disgybl. 

Social Media

Welsh only....

Nid oes mynediad i wefannau cymdeithasol megis Facebook, Instagram neu TikTok drwy rwydwaith yr ysgol.

Mewn ymateb i nifer cynyddol o achosion o fwlio digidol a pheryglon cyffredinol gwasanaethau o’r math hyn, mae’r ysgol yn cynghori rhieni i fonitro defnydd eu plant o’r apiau yma, ynghyd ag annog y dysgwyr i rannu â’u rhieni unrhyw bryder sydd ganddynt am negeseuon, lluniau neu fideos y maent wedi eu gweld neu eu derbyn. 

Dawn Dysg Daioni