Dawn Dysg Daioni

Welcome!


This website is currently under construction.

Welsh version only....

Nôl ym Medi 1981, agorwyd drysau Ysgol y Creuddyn am y tro cyntaf a hynny wedi ymgyrchu brwd a brwydro angerddol gan bobl y dalgylch am ysgol uwchradd Cymraeg ei chyfrwng yn yr ardal. Dros 40 mlynedd yn ddiweddarach, mae Ysgol y Creuddyn yn parhau i fynd o nerth i nerth, gyda dros 670 o ddysgwyr yn mynychu (gan gynnwys tua 100 o fyfyrwyr Chweched Dosbarth) diolch i gefnogaeth barhaus rhieni a chyfeillion cymuned Ysgol y Creuddyn.

Mae ein plant a’n pobl ifanc yn teithio o ddalgylch eang iawn i’n hysgol, sydd wedi ei lleoli yn nhref fechan Bae Penrhyn.

Ceir yma naws deuluol amlwg a chymuned glos gydag ymwelwyr i’r ysgol yn aml iawn yn cael eu taro gan yr ymdeimlad yma o agosatrwydd ac o berthyn. Rydym yn ysgol gynhwysol sydd ag adnabyddiaeth dda o’n dysgwyr ac mae eu dawn, eu dysg a’u daioni yn ganolbwynt i bopeth a wnawn.

 

The School

- @ysgolycreuddyn


Y Creuddyn


Students around th school sign

Y Creuddyn

Dawn


Students by keyborads composing music

Dawn

Dysg


Students studying in the 6th form study room

Dysg

Daioni


Students marking scores from a race

Daioni

Matilda The Musical


Matilda poster

19 - 21 December

Ysgol y Creuddyn School Hall

7.30pm

Buy Tickets

Poster (PDF)